کابل خودنگهدار


كاربرد کابل خودنگهدار

کابل های خودنگهدار جهت انتقال و توزیع نیرو در خطوط هوایی استفاده می شوند و خصوصیات بهتری نسبت به هادی های آنیل نشده مسی ارایه می دهند. با توجه به عایق دار بودن رشته ها امکان بروز اتصالی بین رشته ها و نیز سرقت برق از بین می رود.

ساختار کابل

جنس و كلاس هادي:
مفتول آلومينيوم، آلومينيوم آلياژي يا فولاد گالوانيزه پركربن مطابق استاندارد ملي IEC 60228) ISIRI 3084)
جنس عايق:
آمیزه XLPE

مشخصات فني

کابل های خودنگهدار آلومینیومی با عایق XLPE

ولتاژ نامي

0.6/1kV

استاندارد مرجع

دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابل های خودنگهدار فشار ضعیف شرکت توانیر

كد كابل

A2X-T
ABC*